JUDr. Jiří Slovenský

JUDr. Jiří Slovenský

Krkonošská 186
543 01 Vrchlabí
IČ: 66221927
DIČ: CZ6509191403

Informace o kanceláři JUDr. Jiří Slovenský

Advokátní kancelář JUDr. Jiřího Slovenského, sídlící ve Vrchlabí, se zabývá komplexními službami se zaměřením především na právo bytové, družstevní, občanské, obchodní, pracovní, rodinné, směnečné, pracovní, trestní (včetně náhrady škod), směnečné, závazkové a právo nemovitostí. Dále pak insolvenční právo a exekuci, vymáhání pohledávek.

 

Právní služby poskytujeme občanům, fyzickým osobám podnikajícím podle živnostenského zákona i obchodním společnostem a to zejména z Královehradeckého kraje.

 

V oblasti práva nemovitostí poskytuje právní služby při převodech nemovitostí a řešení dalších právních vztahů k nemovitostem jako jsou například kupní a darovací smlouvy včetně návrhů na zařazení do katastru nemovitostí, zástavní smlouvy, věcná břemena a nájemní vztahy k nemovitostem.

 

V oblasti směnečného práva kancelář zajišťuje vypracování nebo právní posouzení návrhu směnky, vyhodnocení rizik a výhod směnky, vypracování nebo právní posouzení smlouvy včetně implementace dohody o vydání směnky a případně dohody o doplnění blanko směnky.

 

V oblasti závazkového práva zajišťuje sepis pojmenovaných i nepojmenovaných smluv obchodněprávních a občanskoprávních a sepis smluv a dohod v oblasti pracovněprávní.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

 

JUDr. Jiří Slovenský

Kde nás najdete?